نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جلسه اعضا و مربیان مجامع دانش‌آ‌موزی استان تشکیل شد

نهمین جلسه اعضا و مربیان مجامع دانش‌آ‌موزی استان تشکیل شد


نهمین جلسه اعضا و مربیان مجامع دانش‌آ‌موزی استان تشکیل شد

در این جلسه که با محوریت راهکارهای تقویت و توسعه تشکل‌های دانش‌آ‌موزی پیشتازان و فرزانگان تشکیل شده بود، ابتدا ملانوری، مدیر سازمان دانش‌آموزی استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های تشکل‌های دانش‌آموزی، گفت امسال برای اولین بار کلیه فعالیت‌های پروژه مهر توسط دانش‌‌آموزان عضو تشکیلات انجام شده است و این نشان دهنده عزم مدیران و مربیان مدارس در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است و ثابت می‌کند وقتی به دانش‌آ‌موز اعتماد شود، کارها بسیار خوب انجام می‌شود و سپس دانش‌آموزان عضو مجامع راهکارهای خود را در  زمینه تقویت و توسعه تشکل‌های دانش‌ آموزی پیشتاز و فرزانه ارائه نمودند.

 افراط در پرداختن به موضوعات آموزشی و حافظه محور در آموزش و پرورش استان،رویکرد ضعیف مدیران مدارس به سمت فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی دانش‌ آموزان، اهمیت قائل شدن مسئولین و مدیران به حضور دانش‌آموزان در تشکیلات دانش‌‌آموزی، نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر عملکرد تربیتی مدارس بویژه در حوزه تربیت اجتماعی، آموزش مربیان و مدیران برای آشنایی بیشتر با تشکیلات دانش‌ آموزی، بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از امکانات رفاهی و تفریحی در سطح استان(کارت نشاط)،انعکاس برنامه‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌ آموزان در صدا و سیمای مرکز یزد، توجه بیشتر مدیران و مربیان مدارس به اردوهای دانش آموزی، کم ارزش بودن هدایای مسابقات فرهنگی و هنری، راه‌اندازی اتاق فکر دانش‌ آموزی در مدارس، تهیه لباس متحدالشکل برای معلمان و درنظر داشتن سلایق دانش‌ آموزان در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، تربیتی و فوق برنامه از جمله مسائل و دغدغه‌هایی بودند که دانش‌ آموزان به آن اشاره نمودند.