نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی نمایندگان مجلس دانش آموزی

جلسه هم اندیشی نمایندگان مجلس دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی، جلسه هماهنگی و تبیین فعالیت های مجلس دانش آموزی با حضور نمایندگان منتخب یزدی، رییس سازمان دانش آموزی و مسئول امور نمایندگان مجلس دانش آموزی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون موضوعات قابل طرح و عناوین پیشنهادی موضوع  سند هشتمین دوره مجلس دانش آموزی، نکات و موارد قابل توجه نمایندگان در خصوص حضور در مجلس و دیگر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر شد.

همچنین نمایندگان داوطلب جهت نامزدی احراز پست در هیئت رییسه مجلس دانش آموزی معرفی گردیدند.