نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دوره تخصصی تربیت مدرس سازمان دانش آموزی کشور

اولین دوره تخصصی تربیت مدرس سازمان دانش آموزی کشور


در شهرستان رامسر برگزار گردید:

اولین دوره تخصصی تربیت مدرس سازمان دانش آموزی کشور در اردوگاه کشوری شهید میرزا کوچک خان جنگلی شهر رامسر برگزار گردید. زمان این دوره از 23 لغایت 30 اردیبهشت بود و آموزش های تخصصی در چهار مهارت صف جمع، امداد و نجات، گره و کار با چوب و مخابره ارائه گردید. از استان یزد 5 مربی پیشتاز و 6 مربی فرزانه در این دوره شرکت نمودند. مدرسین این دوره از افسران ارتش جمهوری اسلامی بودند که اموزش های تخصصی را به بهترین شیوه ارائه نمودند.

سید علیرضا حسینی/.