نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانش آموزان زیارت اولی به مشهد مقدس

اعزام دانش آموزان زیارت اولی به مشهد مقدس


سازمان دانش آموزی در شهرستان مروست برگزار کرد:

سازمان دانش آموزی استان یزد 86 نفر از دانش آموزان زیارت اولی شهرستان مروست را به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام نمود.