نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مربیان پیشتاز و فرزانه آموزش وپرورش ناحیه دو یزد برگزارشد

گردهمایی مربیان پیشتاز و فرزانه آموزش وپرورش ناحیه دو یزد برگزارشد


به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزي استان يزد  مدیردانش آموزی استان یزد ضمن تقدیر و تشکر  اززحمات مربیان پیشتاز وفرزانه ناحیه دو یزد اظهار داشت : رویکرد مثبت دولت تدبیر و امید به سازمان دانش آ موزی نقطه ی اوج شناساندن سازمان و ارتقاء جایگاه آن در برون سازمان و در سطح کشور می باشد.

حسینعلی ملانوری افزود: اگر بخواهیم رویکرد مثبتی در سازمان داشته باشیم حتما باید امور  را به دانش آموزان واگذار کنیم.

مدیر دانش آموزی استان یزد گفت: دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی آموزش وپرورش در جامعه هستند و سازمان باید درجهت شکل دهی تربیت اجتماعی دردانش آموزان قدم بردارد تا آنان آمیزه های اجتماعی راخوب بشناسند و درجامعه اثرگذارباشند.

ملانوری بااشاره به اینکه سازمان دانش آموزی بازوي اجرایی معاونان پرورشی درآموزش وپرورش می باشد افزود: اتصال دانش آموز از مدرسه به جامعه و توجه به مسائل و فضای پیرامون او از اهداف سازمان دانش آموزی است.

 در این نشست مربیان پیشتاز وفرزانه نقطه نظرات وپیشنهادات خود را  درحوزه سازمان دانش آموزی تشریح و بر رفع موانع موجودتاکیدکردند.

گفتنی است در پایان این نشست ملانوری مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد با اهداء لوح سپاس به مربیان پیشتاز وفرزانه از زحمات آنان تجلیل نمود.