نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نيايش صبحگاهي

نيايش صبحگاهي

نيايش صبحگاهي

1-    خداوندا: به جهت برقراري حكومت مقدس اسلامي و اعطاي پيروزي هاي چشمگير در عرصه هاي مختلف سياسي واجتماعي به كشور عزيزمان ايران تو را سپاس  مي گوييم.                                   سپاس

2-   بار الها : لياقتي كه تو به ما عطا فرمودي باعث شكوفايي استعداد وفكر وانديشه مان شده وبه حضور ما در اين تشكيلات انجاميد ، اكنون با دل وانديشه مان تو را سپاس مي گوييم.                                سپاس

3-  معبودا :به خاطر مربيان دلسوز وزحمت كشي كه دوشادوش ما ودر جهت رشد وتعالي ما قدم برداشته وما را به صراط مستقيم  رهنمون مي گردند تو را سپاس مي گوييم.                                                   سپاس

4-  پروردگارا: هميشه ودر همه حال ما را د رخط سالار شهيدان وراه امام بت شكن ومقام معظم رهبري ثابت قدم بدار .                                                                                                                                           آمين                                                                                                                                                                                    

5-  آفريد گارا : شاگرد خلف امام حضرت آيت ا... خامنه اي را از گزند بليات ارضي وسماوي مصون و محفوظ نموده ودر كليه امور رهبري به ايشان نصرت عطا بفرما.                                                     آمين

6-  الهي: شهيداني كه مناديان خون سرور وسالار شهيدان حضرت ابا عبدا.. الحسين (ع) بوده وبا نثا ر خون خود درخت انقلا ب اسلامي را آبياري نمودند را با شهداي كربلا محشور بفرما.                       آمين

تذكر: در سه بند اوليه تمامي حاضران بلند ورسا ( سپاس) ميگويند ودر سه بند آخر (آمين) مي گويند.

دعاي پاياني:

خداوندا، خداوندا                                                      تويي پناه بي پناهان

گنه دارم، گنه كارم                                                    منم زكرده ها پشيمان

تو غفار ي، تو ستاري                                                  تويي هميشه در كنارم

اميدم را ، مگير از من                                                به جز تو تكيه گه ندارم

تو يي خداي حي وسبحان                                         تويي پناه توبه خواهان

خداوندا، خداوندا                                                      برون كشم از تباهي

زخورشيدت، برافروزان                                              چراغ من دراين سياهي

شب طوفان ، شب وحشت                                          به جسم وهستي ام نشسته

از اين ورطه ،برون آور                                           مرا كه كشتي ام  شكسته

مرا زخستگي رها كن                                               به من بده دل هدايت

شكسته زورق تنم را                                                  ببر به ساحل سلامت