نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمايندگان مجلس دانش آموزي بايد جايگاه سازمان دانش آموزي و دانش آموزان را ارتقاء بخشند

نمايندگان مجلس دانش آموزي بايد جايگاه سازمان دانش آموزي و دانش آموزان را ارتقاء بخشند

به گزارش روابط عمومي سازمان دانش آموزي استان ، حسينعلي ملا نوري ، مدير سازمان دانش آموزي استان در جمع نمايندگان ادوار گذشته و نيز نمايندگان منتخب استان در هفتمين دوره مجلس دانش آموزي گفت :  نمايندگان مجلس دانش آموزي  بايد جايگاه سازمان دانش آموزي و دانش آموزان  را ارتقاء بخشند

وي افزود : جهت اين ارتقاء  ،  ارائه راهكار عملي و اجرايي از طرف  نمايندگان  لازمست  .

ملا نوري گفت :  شما نمايندگان دانش آموزان استان در مجلس دانش آموزي بايد انتظارات مردم و ساير دستگاهها و نيز انتظارات آموزش و پرورش از ديگر نهاد ها را شناسايي كنيد .  مدير سازمان دانش آموزي تاكيد كرد : سازمان دانش آموزي آمادگي دارد نظرات و پيشنهادات شما را به مسئولين استان و شهرستانها ارائه نمايد .

 ملا نوري گفت : وقتي با برنامه با مسئولين وارد مذاكره شويد ،  نظر  شما براي آنان ارزشمند خواهد بود .

وي خاطر نشان ساخت : شما بايد با نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارتباط برقرار كنيد و مسائل مترتب بر  سازمان دانش آموزي و فعاليت هاي مربوطه  را به آنان منعكس نماييد .

سپس دشتي مسئول دبير خانه مجلس دانش آموزي استان كليات مربوط به  مجلس دانش آموزي  و شرح وظايف اعضاي آن را بيان نمود .

در ادامه  خانم ابطحي نماينده دانش آموزان دختر استان در هفتمين دوره مجلس دانش آموزي و كانديداي عضويت در هيئت رئيسه اين مجلس و ساير نمايندگان ، نظرا ت و پيشنهادات خود را بيان نمودند