نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صميمي با مدير كل آموزش و پرورش استان يزد :

نشست صميمي با مدير كل آموزش و پرورش استان يزد :

رحيمي نژاد :  جوشش و جنبش در مهر ماه ، فصل خزان را بي تاثير مي كند و در واقع در اول مهر ماه هرسال دو نوع حيات حس مي شود : حيات مادي و حيات معنوي
مدير كل آموزش و پرورش استان در اين نشست افزود : انسان بايد به همراه طبيعت  بدنبال تغيير و رويش باشد  .

 رحيمي نژاد تاكيد كرد : بايد حوزه توانايي خود به ويژه عناوين معلمي  را ارتقا بخشيم

وي شعار امسال آموزش و پرورش استان را كيفيت مداري و تحول محوري اعلام كرد و گفت : در اين مسير ، همكاري و هم انديشي در بين اعضاي مجموعه تعليم وتربيت استان  بسيار مهم است
مدير كل آموزش  و پرورش استان يزد اظهار داشت : رهبري در آموزش به جاي مديريت آموزشي جوابگو خواهد بود و اين رهبري بايستي مبتني بر هم انديشي باشد
رستگاري معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان نيز در اين نشست در سخناني ، نتيجه هم افزايي در همه بخشها را ، ايجاد رفتار مطلوب و مستمر در بين مخاطبان تعليم و تربيت دانست و گفت : تغيير در رفتار فردي و اجتماعي دانش آموز ، اورا به سمت حيات طيبه رهنمون مي سازد ، در ادامه كارشناسان ادارات مختلف حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي ، نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند