نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد

سرداري : هدفمندي اردوهاي دانش آموزي و جهت دار كردن محتواي برنامه از مهمترين اولويت هاست

به گزارش روابط عمومي سازمان دانش آموزي استان يزد ، علي سرداري معاون پرورشي  و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان در گردهمايي مسئولين سازمان هاي دانش آموزي سراسر استان گفت : سازمان

دانش آموزي بايد برنامه هاي شاد را هدفمند كند .

 وي افزود : بايد با فكر دانش آموز به او جهت بدهيم

 معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان ، تاكيد كرد : مسئولسن سازمان دانش آموزي بايد به جاي كميت گرايي ، به سمت كيفيت گرايي حركت كنند و  فعاليت ها را بومي سازي نمايند

 سرداري گفت : خبر گزاري بايد اولين منبع خبري باشد كه ديگر رسانه ها تازه ترين اخبار را از اين خبرگزاري دريافت كنند

وي خاطر  نشان كرد : هم فكري بايد تبديل به هم افزايي شود و. تعداد تشكلها مانع كار نيست بلكه بايد رقابت سالم ايجاد گردد تا هر كس بنا به توان خود كاري را كه به عهده مي گيرد  با انرژي و علاقه مضاعف انجام دهد   

 سپس ملا نوري  مدير سازمان دانش آموزي استان   با بيان فلسفه وجودي سازمان دانش آموزي گفت :

مسئول سازمان دانش آموزي بايد به فعاليتهاي مرتبط با تربيت اجتماعي باور داشته باشد .

وي افزود : در جريان اجتماعي شدن ، انگيزه ها و مهارتها شكل مي گيرد .

ملا نوري تاكيد كرد : بايد فعاليتها را متانسب با انتظارات خودمان ترسيم كنيم تا به هدف برسيم

وي در ادامه به تشريح و تبيين چارت تشكيلاتي جديد سازمان و نيز  كتابچه فعاليتهاي سازمان  پرداخت و گفت : در اين كتابچه بنابر شرايط  بومي تغييراتي  صورت گرفته است . در پايان اين گردهمايي  پس از ارائه نقطه نظرات حضار   ، ابلاغ جديد  مسئولين سازمانهاي دانش آموزي شهرستانها / مناطق و نواحي  استان تقديم آنان گرديد