نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول اعزام مربيان منتخب استان يزد به اردوي ملي انجام گرفت

مرحله اول اعزام مربيان منتخب استان يزد به اردوي ملي انجام گرفت

به گزارش روابط عمومي سازمان دانش آموزي استان يزد ، حسينعلي ملا نوري در مراسم بدرقه اين مربيان با تاكيد  بر   اهداف مورد نظر سازمان در سال تحصيلي آينده گفت : شما مربيان بايد به عنوان نمايندگان استان در اين اردو با تبادل تجربيات بين همكاران شركت كننده از ساير استانها ،خود را براي ايجاد تحوّل در راستاي ارتقاء سطح كيفي وضع موجود برنامه هاي پيشتازان و  فرزانگان آماده كنيد .

 وي افزود :  شما بعد از پايان اردوي ملي به عنوان مدرّس و راهنماي ديگر مربيان در شهرستان محل خدمت خود  انجام وظيفه خواهيد نمود.

 ملا نوري از مربيان اعزامي خواست از فرصت پيش آمده به نحو مطلوب بهره برداري نمايند .