نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدير سازمان دانش آموزي استان يزد:

مدير سازمان دانش آموزي استان يزد:
 

به گزارش روابط عمومي سازمان دانش آموزي استان يزد ، حسنعلي ملا نوري در جلسه هم انديشي مربيان پيشتاز – فرزانه شهرستان مهريز افزود :  نگاه به سازمان بايد عميق و دانش آموزي باشد  كه در اين صورت افق روشني براي آن ترسيم مي گردد .

 وي از تغيير در چارت تشكيلاتي جديد سازمان دانش آموزي خبر داد و افزود : در چارت جديد سازماني ،  استان يزد در گروه ب قرار گرفته و شهرستانهاي استان مشمول  تعداد دو پست سازماني براي سازمان دانش آموزي مي شوند 

مدير سازمان دانش آموزي استان  تاكيد كرد : سازمان دانش آموزي مولود آموزش وپرورش است و فعاليتهاي آن بايد به نحو مطلوب به جامعه شناسانده  شود . 

وي گفت : مهريز به لحاظ كمي و كيفي و اقليم طبيعي داراي ظرفيتهايي است كه حتي مي توانيم زمينه اجراي برنامه هاي ملي را در آن فراهم آوريم

ملا نوري برخي راهكارهاي در آمد زايي براي سازمان را برشمرد و افزود : زمانيكه سازمان را به ساير نهادها و به جامعه بهتر بشناسانيم مي توانيم منابع  لازم را نيزاز طريق آنها  جذب نماييم

   وي  گفت : مي توانيم  با تشكيل تعاوني چند منظوره بسياري از كارها را بدست گيريم 

ملا نوري  خاطر نشان كرد : بايد هر مدرسه  خبرنگارپانا داشته باشد و تمام اتفاقات مدرسه و شهرستان را انعكاس دهد  


در ادامه كار آموز رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهريز درسخناني گفت : تغيير و تحولات بسياري را بعد از انقلاب در حوزه ي دانش آموزي شاهد بوده ايم كه اين تغيير در دهه ي سوم انقلاب در بعد رشد استعدادهاي

بيشتر اتفاق افتاده است فكرياعتقادي .

وي تاكيد كرد : خدمت به دانش آموز گستره نامحدودي دارد و آموزش و پرورش بستر توانمندي براي اوست  .

  هررشدي در جامعه بوجود بيايد ، اثر گذاري اوليه آن در آموزش و پرورش  پايه ريزي شده است رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهريز افزود :

وي گفت :  از برنامه هاي سازمان دانش آموزي  پشتيياني مي كنيم  و مطمئنيم كه اين برنامه ها نقشي سازنده داشته و دارد .

درادامه فخري  مسئول سازمان دانش آموزي مهريز  گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه ي كاري خود را ارائه نمود

  وي گفت : تعداد 23 گروه در مدارس شهرستان مهريز تشكيل شده  و اين در حاليست كه سهميه مربوطه  18 گروه بوده است .

در پايان اين جلسه از مربيان برتر پيشتاز - فرزانه شهرستان مهريز تجليل به عمل آمد