نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متن فرمان گارد پرچم

متن فرمان گارد پرچم

متن فرمان گارد پرچم:

1-    گارد پرچم به جاي خود( افراد گارد به حالت خبردار مي ايستند)

2-   گارد پرچم جهت برافراشتن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران  قدم رو( حركت با ضربه پاي چپ)

3-  گارد پرچم ايست: با اين فرمان افراد در دو قدمي و نفر پرچم در سه قدمي پرچم مي ايستند(فرمان ايست زير پاي راست داده مي شود)

4-  نفر پرچم، پيش: با اين فرمان ،نفر پرچم به حالت قدم رو به سمت پرچم حركت كرده، روي پاي چپ زانو زده ، پرچم را مي بوسد وطناب با لا بر پرچم را به دست مي گيرد.

5-  حضار هماهنگ وهم صدا (با فرمان ) سرود ملي را مي خوانند، همزمان نفر پرچم را بالا برده وپس از برافراشتن پرچم سلام سازماني مي دهد.

نكته 1:افراد خارج از صف با داشتن لباس فرم همزمان سلام سازماني مي دهند، پس از برافراشتن پرچم ، بلافاصله فرمانده مي گويد براي سربلندي  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران(( تكبير)) آنگاه همه افراد حاضر در مراسم با صداي بلند يكبار مي گويند: (الله اكبر پاينده رهبر)

نكته 2: پس از برافراشتن  پرچم ، سوگند پرچم و پس از برافراشتن پرچم سازمان (همزمان  با نواختن سرود پيشتاز فرزانه) قول ، پيمان يا ميثاق سازماني قرائت مي شود در اين صورت همه افراد تشكيلاتي (حتي بدون لباس ) بايد علامت سازماني بدهند.

6-نفر پرچم به جاي قبلي خود:(نفر پرچم عقب گرد كرده ) به صورت قدم رو درجاي قبلي خود ، رو به پرچم مي ايستد.

7-گارد پرچم عقب گرد(با اين فرمان گارد پرچم عقب گرد مي كنند)

8-گارد پرچم به سمت جايگاه قبلي خود بدو- رو (فرزانه  قدم رو) گارد پرچم به حالت بدو- رو به پشت صفوف ودر  انتهاي ستون خود مي ايستند.

سوگند پرچم:

                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

من به اين پرچم مقدس كه مزين به نام الله ومظهر استقلال ميهن اسلامي من است سوگند ياد مي كنم كه با نثار خون خود از ميهن عزيزم ايران دفاع نمايم وبراي آباداني وسربلندي آن كوشا باشم.                                                                            صلوات

ياد آوري: هنگام قرائت سوگند ، گارد پرچم و همه افراد تشكيلاتي ، حتي بدون لباس تشكيلاتي (داخل يا خارج صف ) بايد علامت سازماني بدهند.