نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر و معاون سازمان دانش آموزی استان در مراسم هفته سلامت و جشنواره غذا

در دبیرستان ام هانی ناحیه 2 یزد:

دبیرستان ام هانی  ناحیه 2 یزد به مناسبت هفته سلامت اقدام به برگزاری جشنواره غذا نمود.