نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جواديان زاده مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد :

جواديان زاده مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد :

به گزارش روابط عمومي سازمان داشن آموزي استان يزد ، جواديان زاده ، مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد ، در جمع اعضاي شوراي برنامه ريزي سازمان دانش آموزي استان ، با گرامي داشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و هفته دولت  گفت :

 بايد با حضور دانش آموز و براي دانش آموز  فعاليتها ي آموزشي تعبيه شود . 

وي افزود : تعليم و تربيت نبايد از يكديگر تفكيك شود .

  جواديان زاده تاكيد كرد : اعضاي تشكيلات سازمان داشن آموزي بايد الگو و طلايه داران تربيت و اخلاق باشند .

مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد گفت : بياد زمينه اي فراهم شود تا شوراهاي دانش آموزي باسازمان هاي مردم نهاد  پيوند بخورند و در كنار آنها نقش آفريني كنند .

  وي ادامه داد : بايد زمينه اي فراهم آوريم تا مهارتهاي آموزشي هدر نروند .

 عضو شوراي برنامه ريزي سازمان دانش آموزي استان افزود :  تشكيلات سازمان دانش آموزي بايد به جامعه اتصال پيدا كند و در درون جامعه با ايفاي نقش و مسئوليت پذيري خود را معرفي كند .

جواديان زاده آمادگي خود را براي همكاري با سازمان دانش آموزي در عرصه هاي مختلف  تربيت اجتماعي اعلام كرد .