نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ويژه اردوي مهدي ياوران برگزار گرديد

جلسه ويژه اردوي مهدي ياوران برگزار گرديد

رستگاري معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش  در اين جلسه برفراهم آوردن امكانات لازم جهت   برگزاري هرچه بهتر اين اردو تاكيد كرد
وي با برشمردن عناوين كميته  هاي ويژه  اردوي دانش آموزان مهدي ياور ، شرح وظايف اين كميته ها را اعلام نمود
حميد رستگاري  بر تامين محتواي  كارگاههاي آموزشي اردوي مذكور با مضمون معارف مهدوي تاكيد كرد
ارثي ، قائم مقام دبيرخانه طرح تربيت مهدوي نيز گزارشي از از اقدامات انجام شده جهت برگزاري اردوي مهدي ياوران ارائه نمود