نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی نمایندگان مجلس دانش آموزی


به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی، جلسه هماهنگی و تبیین فعالیت های مجلس دانش آموزی با حضور نمایندگان منتخب یزدی، رییس سازمان دانش آموزی و مسئول امور نمایندگان مجلس دانش آموزی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون موضوعات قابل طرح و عناوین پیشنهادی موضوع  سند هشتمین دوره مجلس دانش آموزی، نکات و موارد قابل توجه نمایندگان در خصوص حضور در مجلس و دیگر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر شد.

همچنین نمایندگان داوطلب جهت نامزدی احراز پست در هیئت رییسه مجلس دانش آموزی معرفی گردیدند.