نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجامع اعضا و مربیان سازمان دانش آموزی استان یزد

در شهرستان اردکان برگزار گردید:

جلسه مجامع اعضا و مربیان  با حضور رییس سازمان دانش آموزی یزد،  مدیر و معاون آموزش وپرورش اردکان برگزار شد، برای اولین بار در استان، همه مربیان و یاور مربیان نیز در جلسه حضور یافتند و این طرح با استقبال آن ها روبرو شد.

در این جلسه پیرامون چالش های پیشاهنگان، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد، آشنایی مربیان و یاورمربیان با مجامع و نقش آن ها در تشکیلات و گزارش عملکرد سه ماهه اعضای مجمع، بحث و تبادل نظر  شد  و در پایان این جلسه نیز از دانش آموزان و مربیان با هدایایی، تقدیر گردید.