نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجليل از مربيان اردوي تابستاني پيشتازان و فرزانگان استان يزد

تجليل از مربيان اردوي تابستاني پيشتازان و فرزانگان استان يزد

همايش تجليل از مربيان اردوي تابستاني پيشتازان و فرزانگان استان يزد برگزار گرديد

دشتي مدير سازمان دانش آموزي استان در اين همايش ، برگزاري مطلوب چنين اردوهايي را نتيجه همكاري عوامل برگزاري آن دانست

 وي تاكيد كرد : تجربه نشان داده اين اردوها تاثيرات به سزايي در اذهان دانش آموزان  پيشتاز و فرزانه داشته است

 سيد كاظم دشتي گفت : در صدد هستيم نظير اين اردوها را در آينده با كيفيت هرچه مطلوبتر برگزار نماييم

مدير سازمان دانش آموزي استان در پايان از برنامه ريزي و اجراي دقيق اين اردو توسط فلاح زاده كارشناس پيشتازان و فرزانگان استان و ساير مربيان مربوطه تجليل نمود