نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري صبحگاه انتظاردر دبير ستان دخترانه شهيد حيدري يزد

برگزاري صبحگاه انتظاردر دبير ستان دخترانه شهيد حيدري يزد
در اين مراسم مطالبي در مورد  طرح تربيت مهدوي و صندوق نذر گل نرگس بيان گرديد  و سپس  از دانش آموز حانيه شهبازي ياورمربي فرزانگان (رتبه اول استان وهفتم كشورتقدير و تشكر بعمل آمد