نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مسئولين استان يزد برگزار گرديد :

با حضور مسئولين استان يزد برگزار گرديد :
آيت ا... ناصري نماينده ولي فقيه در استان و  امام جمعه يزد
خداوند دوست دارد صفات دروني انسان رشد كند . بايد ديد خود را در جامهعه وسيع كنيم و هر چيزي را متعلق به خدا بدانيم كه در اين صورت به همنوعان خود بهتر كمك خواهيم كرد .
امام جمعه يزد با اشاره به نزول آيه هل اتي در شان و منزلت اهل بيت پيامبر (ص) افزود : خاندان رسول ا... الگويي جامع در تمام اعصار براي بشريت هستند كه در ايثار و انفاق تا پاي جان پايداري نموده اند . .
 سرداري معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد نيز در اين مراسم ، در سخناني تاكيد كرد : بايد روحيه انفاق را در خود احيا كنيم . بايد آنچه را كه با آن مي توانيم ياور يكديگر باشيم احيا كنيم  و همانگونه كه سعدي گفته : بني آدم اعضاي يكديگرند ، خود را عضوي از اعضاي جامعه بدانيم و امكانات موجود را براي همه بخواهيم . در ادامه پس از اجراي چند برنامه فرهنگي ، مسئولين استان هداياي خود را به صندوق مسقر در محل مراسم واريز نمودند و سپس از چند تن از خيرين منطقه زارچ تجليل به عمل آمد