نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور سر تيمها و ياور مربيان دختر دوره هاي اول و دوم متوسطه

با حضور سر تيمها و ياور مربيان دختر دوره هاي اول و دوم متوسطهسيد كاظم دشتي رئيس سازمان دانش آموزي استان يزد در اين كارگاه آموزشي ،به توجيه  و تبيين  ابعاد مختلف شرح وظايف سرتيمها در مدرسه پرداخت
    وي همچنين فعاليتهاي درون مدرسه اي و برون مدرسه اي فرزانگان را تبيين نمود .  اين كارگاه آموزشي به صورت هفتگي ، ماهيانه و فصلي ويژه پيشتازان و فرزانگان برگزار مي گردد