نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور تعداد400 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه برگزار گرديد

با حضور تعداد400 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه برگزار گرديد
‍با حضور تعداد400 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه برگزار گرديد:
اردوي تابستاني مهدي ياوران مدارس  استان يزد
تعداد 400 نفر از دانش آموزان مهدي ياور  مقاطع راهنمايي ومتوسطه به تفكيك جنسيت از مدارس سراسر استان يزد در قالب دو گروه به اردوي تابستاني اعزام شدند
 عليرضا ارثي قائم مقام طرح تربيت مهدوي استان با اعلام اين خبر گفت : تعداد 180 دانش آموز مهدي ياور از مدارس راهنمايي ومتوسطه پسرانه و تعداد 220 دانش آموز مهدي ياور از مدارس دخترانه اين مقاطع در دو دوره 24 ساعته  اين اردو شركت داشتند . وي  خاطر نشان كرد : در طول مدت برگزاري اردوي مذكور ،
كارگاههاي آموزشي مختلف  ويژه مهدي ياوران برگزار گرديد كه طي آنها ، ابعاد مختلف مهدي شناسي ، معارف مهدوي ، مهدي باوري ، مهدي ياوري و نحوه انتشار فرهنگ مهدوي تشريح گرديد .قائم مقام طرح تربيت مهدوي استان افزود : در اين اردو برنامه هاي فرهنگي متنوع  ديگري مانند كوهپيمايي ، مسابقات ورزشي ، دل نوشته ، و برپايي خيمه مهدويت  ونيز نمايشگاه كتاب و محصولات فرهنگي با محتواي مهدويت برگزار گرديد. ارثي همچنين گفت : در طول مدت اين اردو ، چند تن از رؤساي ادارات و معاونين پرورشي سراسر استان با حضور در اردوگاه از روند اجراي برنامه ها بازديد كردند