نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بايد به دنبال جريانهاي تربيتي در مدارس باشيم

بايد به دنبال جريانهاي تربيتي در مدارس باشيم

 ملا نوري در جلسه اي كه به منظور ارائه راهكار هاي دانش آموزان عضو مجامع دانش آموزي استان در زمينه تقويت و توسعه تشكل هاي دانش آموزي منعقد شده بود، با اشاره به فعاليت هاي تربيتي انجام شده در مدارس تأكيد كرد همراه با كار تربيتي، جريان تربيتي نيز بايد انجام شود . وي افزود انجام فعاليت تربيتي در مدارس وقتي مثمر ثمر خواهد بود كه تبديل به يك جريان تربيتي شود و جريان تربيتي به اين معناست كه تمام امور یک برنامه به دست دانش‌آموزان باشد.

مدير سازمان دانش آموزي در اين جلسه از تلاش براي تعريف كردن مشاور دانش آموزي براي مديركل هاي ستادی استان خبر داد و اضافه كرد اين امر بستگي به مسئولین و دانش آموزان دارد و از دانش آموزان خواست ارزش خود و ميدان عمل را بشناسند و تمام توان خود رابه كار گيرند تا حضور مفيدي در عرصه اجتماع داشته باشند .