نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری

طی مراسمی مدیرکل آموزش و پرروش استان، فرماندار شهر یزد، شهردار ناحیه 1 یزد، ریاست اداره کل نوسازی مدارس استان، مدیر سازمان دانش‌‌آموزی و تعداد دیگری از مسئولین از برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌ آموزی در دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری بازدید نمودند.

در حاشیه این بازدید مسئولین گفت و گویی صمیمی با دانش‌آموزان داشتند و این دانش‌ آموزان نیز در باب شوراهای دانش‌‌آموزی نظرات خود را بیان نمودند.

مهمانان مدرسه از امکانات آموزشی، ورزشی و تفریحی آموزشگاه نیز دیدن کردند. مدیریت و کادر اجرایی مدرسه نیز در جریان این بازدید، جلسه ای با مسئولین برگزار نموده و ضمن ارائه گزارش از روند کارهای صورت گرفته، از مدیرکل آموزش و پرروش و سایر مسئولین درخواست مساعدت و همکاری نمودند.