نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش از سازمان دانش آموزي

بازديد معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش از سازمان دانش آموزي
با حضور معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش صورت گرفت : 

 
 بازديد از سازمان دانش آموزي استان يزد

سرداري معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش  با حضور در سازمان دانش آموزي استان از نزديك فعاليتهاي اين سازمان را مورد بازديد و ارزيابي قرار داد
  در اين بازديد فعاليتهاي مربوط به پيشتازان و فرزانگان ، روابط عمومي ، طرح تربيت مهدوي ، عمره دانش آموزي و خبر گزاري پانا  مورد بررسي و ارزيابي  قرار گرفت  .
  در ادامه اين بازديد كه  زارع شاهي رئيس اداره امور تربيتي نيز حضور داشت ،جلسه اي تشكيل شد و  كاركنان سازمان دانش آموزي استان مشكلات ، نظرات و پيشنهادات خود را در فضايي صميمي   بيان كردند .
 
معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان  نيز در زمينه همكاري جهت  رفع  مسائل موجود ،  قول مساعد داد