نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کنگره سازمان دانش آموزی کشور


اولین کنگره سازمان دانش آموزی کشور با حضور علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، واعظ مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،رؤسا و معاونین  سازمان های دانش آموزی کشور و دیگر مسئولین برگزار شد.

تعیین خط مشی ها و سیاست های کلان و راهبردی سازمان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، بهره برداری صحیح از ظرفیت ها و سرمایه های ملی اعم از فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیز زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال اعضاء، مربیان، مدرسین و مسئولین در تصمیم سازی و برنامه ریزی های سازمان از جمله اهداف این کنگره بود.