نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دوره تخصصی تربیت مدرس سازمان دانش آموزی کشور

در شهرستان رامسر برگزار گردید:

اولین دوره تخصصی تربیت مدرس سازمان دانش آموزی کشور در اردوگاه کشوری شهید میرزا کوچک خان جنگلی شهر رامسر برگزار گردید. زمان این دوره از 23 لغایت 30 اردیبهشت بود و آموزش های تخصصی در چهار مهارت صف جمع، امداد و نجات، گره و کار با چوب و مخابره ارائه گردید. از استان یزد 5 مربی پیشتاز و 6 مربی فرزانه در این دوره شرکت نمودند. مدرسین این دوره از افسران ارتش جمهوری اسلامی بودند که اموزش های تخصصی را به بهترین شیوه ارائه نمودند.

سید علیرضا حسینی/.